JCI Around the world

Fyra geografiska områden
Alla länder eller National Organization Members (NOM) är organiserade i fyra områden:
– Area A: Afrika och Mellanöstern
– Area B: Asien (utom Mellanöstern) och Oceanien
– Area C: Nord- och Sydamerika
– Area D: Europa

I varje land finns ett antal lokala kammare, så som JCI Uppsala. JCI har sitt högkvarter i St. Louis; Missouri, USA. De länder som har flest medlemmar är USA, Japan och Tyskland.

JCI leds av en världspresident (World President) och det finns i världsstyrelsen dessutom fyra areaansvariga (Executive Vice President) samt 17 regionansvariga (Vice President). För mer information, vänligen läs mer på den internationella webbplatsen, www.jci.cc.

Vision
JCI Sweden skall vara det främsta gränsöverskridande nätverket med öppna mötesplatser för kreativa människor, där ledarskap och personlig utveckling ger personligt utbyte samt professionell vinning.

Verksamhetsidé
JCI Sweden skall bidra till det globala samhällets utveckling genom att ge människor möjligheten att utveckla ledarskap, socialt ansvarstagande, entreprenörskap och nätverk med målet att skapa positiv förändring.

Verksamhetsområden
JCI verkar inom följande områden:
– Affärsverksamhet och entreprenörskap
– Samhällsengagemang
– Personlig utveckling
– Internationella relationer

Övriga lokala kammare i Sverige:

JCI Borås
JCI Göteborg
JCI Halmstad
JCI Karlstad
JCI Kista International
JCI Linköping
JCI Malmö
JCI Nordvästra Skåne
JCI Örebro
JCI Östersund
JCI Stockholm
JCI Stockholm City
JCI Sundsvall
JCI Umeå